De Twisse Dorsers

18 juli 2021 - 32ste Westerbeekse Oogstdag

Historie

25 jaar geleden is bij twee ervaren Westerbeekse landbouwers het idee ontstaan om de ontwikkeling van de landbouw in de vorige eeuw in beeld te brengen en zo voor het nageslacht te bewaren.
Dat het een schot in de roos is geweest, mogen blijken uit de uitbreiding van het bestuur tot momenteel acht personen.
Helaas hebben wij van één medeoprichter, de heer Jan Jonkers wegens overlijden in 2012, afscheid moeten nemen.
Niet alleen het bestuur is in de loop der jaren groter geworden, ook de variatie van de activiteiten blijkt bij het publiek goed in de smaak te vallen.
Begonnen met een terreintje van 0,8 Ha, is het evenemententerrein nu met 3 Ha alweer bijna te klein. Aanvankelijk werden trekpaarden ingezet, maar om de ontwikkeling te volgen, hebben wij tractoren en andere gemotoriseerde machines binnengehaald.
De belangstelling voor het verleden nam gestadig toe en kwamen er oude ambachten, antieke tractoren, motoren en andere activiteiten bij.
De populaire Trekkertrekwedstrijden hielen wij voorheen al met trekpaarden. Dit jaar is de uitdaging voor de Oldtimertractoren.
Het bestuur is vol enthousiasme en bedankt telkens nieuwe activiteiten, waarmee wij het publiek nog vele jaren hopen te kunnen boeien op deze happening.

Door: Cor Gerrits (2013)