Deelnemers reglement

Om alles in goede banen te leiden hebben we een reglement opgesteld, waaraan deelnemers zich dienen te houden.
Deelname betekent kennisname van en akkoordverklaring van dit reglement.

BETREDEN VAN HET TERREIN GEHEEL OP EIGEN RISICO

De oogstdag vindt plaats van 10.00 tot 17.00 uur.
Lege wagens plaats men op de daartoe voorziene parking achter op het terrein, volg de aanwijzingen van de organisatie, u mag hier niet overnachten.
Voorkom bodemverontreiniging, olie en/ of brandstoffen moeten opgevangen worden.
Instructies van veiligheidspersoneel dient u strikt op te volgen.
Overtredingen van dit reglement kunnen aanleiding geven tot verwijdering van het terrein en uitsluiting van deelname aan de show.
Het bestuur maakt hierin de uiteindelijke beslissing, het is niet mogelijk om hiertegen in bezwaar te gaan.
Er mag enkel met een tractor van en naar het werkterrein gereden worden: De chauffeur is 16 jaar of ouder en rijdt stapvoets.
Uiterste bouwjaar tractoren: 1985. Jongere tractoren worden NIET geaccepteerd! (Alleen na uitnodiging)
De authentieke woonwagens en hun bijbehorende oldtimertractor mogen op het showterrein opgesteld worden. Er mogen geen auto’s geplaatst worden
Vanaf 16:00u kunt u uw herinnering ophalen bij het secretariaat na inlevering van uw deelname bon.
Vanaf 17:00u mag u het showterrein verlaten met uw oldtimer.

Regels overnachten:
Om alles in goede banen te leiden hebben we een reglement opgesteld, waar aan overnachters zich dienen te houden.
Elektrische en gasinstallaties moeten conform de wettelijke veiligheidsnormen zijn. Afname van elektriciteit dient tot het strikt noodzakelijke beperkt te worden.
De toiletten zijn de gehele dag en nacht geopend, houd deze proper voor jezelf maar ook voor de andere gasten.

Het is verplicht een geldige brandblusser bij u te hebben. Bij het ontbreken van deze brandblusser zal de toegang worden ontzegd.
Caravans dienen op een apart terrein te worden opgesteld.
Woonwagens dienen opgesteld worden op het speciaal ingericht woonwagenterrein. Het trekkend voertuig mag langs de woonwagen opgesteld worden.
Dit allen met 5 meter afstand van elkaar.

Enkel degene die zich hebben gemeld bij de organisatie hebben toegang tot het overnachtings terrein
Respecteer ieders nachtrust. Tegen overtreders zijn sancties mogelijk.
Barbecueën op de camping is toegestaan MITS er gepast blusmateriaal aanwezig is!
Open vuren zijn ten strengste verboden.
Elektrische apparaten welke meer dan 1000 watt stroom verbruiken zijn verboden. Denk hierbij aan Airfryer, Senseo apparaten, skottelbraai.
Laat geen afval achter: AFVAL VOER JE ZELF AF, DUS GAAT WEER MEE NAAR HUIS!
Kosten voor de campingplaats is minimaal €20. De organisatie gaat zaterdagavond met de pet rond.

Meer informatie over deelname of overnachten Tel: Ties van Riet 06-19919226