De Twisse Dorsers

17 juli 2022 - 34ste Westerbeekse Oogstdag

Deelnemersreglement

Om alles in goede banen te leiden hebben we een reglement opgesteld, waaraan deelnemers zich dienen te houden.
Deelname betekent kennisname van en akkoordverklaring van dit reglement.

BETREDEN VAN HET TERREIN GEHEEL OP EIGEN RISICO

De oogstdag vindt plaats van 10.00 tot 17.00 uur.
In het opgaveformulier gaat u automatisch akkoord met het feit dat uw materiaal op deze dag aanwezig is op het showterrein.

Lege wagens plaats men op de daartoe voorziene parking achter op het terrein, volg de aanwijzingen van de organisatie, u mag hier niet overnachten.
Voorkom bodemverontreiniging, olie en / of brandstoffen moeten opgevangen worden.
Instructies van veiligheidspersoneel dient u strikt op te volgen.
Overtredingen van dit reglement kunnen aanleiding geven tot verwijdering van het terrein en uitsluiting van deelname aan de show.
Het bestuur maakt hierin de uiteindelijke beslissing, het is niet mogelijk om hiertegen in bezwaar te gaan.
Er mag enkel met een tractor van en naar het werkterrein gereden worden: De chauffeur is 16 jaar of ouder en rijdt stapvoets.
Uiterste bouwjaar tractoren: 1985. Jongere tractoren worden NIET geaccepteerd! (Alleen na uitnodiging)
De authentieke woonwagens en hun bijbehorende oldtimertractor mogen op het showterrein opgesteld worden. Er mogen geen auto’s geplaatst worden
Vanaf 16:00u kunt u uw herinnering ophalen bij het secretariaat na inlevering van uw deelname bon.
Vanaf 17:00u mag u het showterrein verlaten met uw oldtimer.

Coronaregels

Om het organiseren van het evenementen mogelijk te maken en goed te laten verlopen is het belangrijk dat IEDEREEN zich aan de Covid-19 richtlijnen houd.
- Het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar is verplicht.
- Was en desinfecteer regelmatig uw handen.
- Blijf thuis bij klachten (koorts, droge hoest, vermoeidheid) en laat u testen.

Wanneer u zich hier niet aan de maatregelen houd kunnen wij u verzoeken het terrein te verlaten.

Regels overnachten

Om alles in goede banen te leiden hebben we een reglement opgesteld, waar aan overnachters zich dienen te houden.
Elektrische en gasinstallaties moeten conform de wettelijke veiligheidsnormen zijn. Afname van elektriciteit dient tot het strikt noodzakelijke beperkt te worden.
De toiletten zijn de gehele dag en nacht geopend, houd deze proper voor jezelf maar ook voor de andere gasten.

Het is verplicht een geldige brandblusser bij u te hebben. Hier zal op worden gecontroleerd. Bij het ontbreken van deze brandblusser zal de toegang worden ontzegd.
Caravans dienen op een apart terrein te worden opgesteld , achter de tent.
Woonwagens dienen opgesteld worden op het speciaal ingericht woonwagenterrein. Het trekkend voertuig mag langs de woonwagen opgesteld worden.
Dit allen met 3 meter afstand van elkaar.

Enkel degene die zich hebben gemeld bij de organisatie ingeschreven hebben toegang tot het overnachtings terrein
Respecteer ieders nachtrust. Tegen overtreders zijn sancties mogelijk.
Barbecueën op de camping is toegestaan MITS er gepast blusmateriaal aanwezig is!
Open vuren zijn ten strengste verboden
Laat geen afval achter: AFVAL VOER JE ZELF AF, DUS GAAT WEER MEE NAAR HUIS!
Kosten voor de campingplaats is een vrijwillige bijdragen. De organisatie gaat zaterdagavond met de pet rond.
Wij vragen minimaal €15 per campingplaats.

Meer informatie over deelname of overnachten Tel: Ties van Riet 06-19919226